Privacy

Privacybeleid

Contactgegevens

H20 EsportsKampen
https://h20esportskampen.nl
Spinnekop 2-3
1444GN Purmerend, Nederland
info@h20esportskampen.nl

Over ons privacybeleid 

H20 EsportsKampen geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van H20 EsportsKampen. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 07/04/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

H20 EsportsKampen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geanonimiseerd IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;

Bezoekers jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@h20esportskampen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welke doel wij persoonsgegevens verwerken.

H20 EsportsKampen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Voor marketing doeleinden.
 • H20 EsportsKampen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • H20 EsportsKampen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Wij delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om evenementen (zoals game toernooien, festivals, game kampen, lan-party, etc.) op onze locatie aan te kunnen bieden.

Pixels (tracking)

Wij maken ook gebruik van pixels. Een pixel is een kleine afbeelding of een script geplaatst op een website dat niet zichtbaar is voor de gebruiker. Met deze pixels kunnen wij een gebruiker herkennen en cookies plaatsen, zodat wij de doeltreffendheid van campagnes kunnen meten, campagneprestaties kunnen optimaliseren en relevantere advertenties kunnen bieden. Met pixel kunnen wij ook consumentensegmenten maken en identificeren en de juiste advertentie selecteren, op basis van het consumentensegment. Wij gebruiken de volgende Pixels:

 • Facebook
 • Linkedin 
 • Google Ads
 • Sharpspring
 • Google Analytics

Cookies 

Bij gebruik van onze website h20esportskampen.nl verzamelen wij gegevens via cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen, zoals via Google Analytics. Wij registreren uw interactie met onze website om onze content en diensten te kunnen verbeteren. Wij gebruiken de data die wordt verzameld met behulp van cookies alleen geaggregeerd en wij kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu. U kunt uw cookievoorkeuren altijd zelf via uw browserinstellingen beheren. Op onze website h20esportskampen.nl hanteren wij strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet in onze systemen worden uitgeschakeld. Zij worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van een respons van uw kant, zoals het instellen van uw privacy-voorkeuren, inloggen of het invullen van een formulier. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website werken dan wellicht niet. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere pc’s en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door H20 EsportsKampen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@h20esportskampen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen tien weken, op jouw verzoek. 

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

H20 EsportsKampen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@h20esportskampen.nl.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

H20 EsportsKampen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Klantgegevens – 10 jaar

Doel:  om te voldoen aan de wettelijk gestelde bepalingen rondom de financiële- en bedrijfsadministratie.

 •  Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens (inc. bankrekeningnummer)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

E-mailgegevens – 5 jaar

Doel: om, bij goedkeuring, op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen.

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Anonieme & Browsegegevens – 3 jaar

Doel: om onze websites doorlopend te verbeteren op basis van jaarlijks te vergelijken gegevens.

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Locatiegegevens

De kaartverkoop is al begonnen, dus schrijf je nu snel in voor de zomer-, herfst- of kerstvakantie!